Четвер, 13.06.2024, 10:23

Кабінет літературного краєзнавства

Сайт Мірошник Інни Олексіївни

Головна
|RSS
Категорії розділу
Години спілкування [24]
Бесіди [38]
Методичні матеріали [17]
Користувач
Гість Повідомлення:
Аватар
Група:
Гості
Час:10:23


Останні надходження
[23.11.2018]
Галина Литовченко «Через всесвіт путівцями» (0)
[23.11.2018]
Галина Литовченко "Дитячі розваги" (0)
[06.11.2018]
Галина Литовченко "Зібрані розсипи" (0)
[06.08.2018]
Оппоков Євген Володимирович. До 75-х роковин від дня страти (0)
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 1433
Рекомендуємо
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Реклама
Головна » Статті » Класним керівникам » Методичні матеріали

Формуємо підвалини духовності
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Питання моралі й духовності — чи не найболючіша проблема для нашого суспільства. Вона є актуальною і на міжнародному рівні — обговорюється в ЮНЕСКО сучасними філософами, мислителями, письменниками, художниками, які визнають, що глибока криза цінностей серйозно загрожує майбутньому людству. Не підлягає сумніву, що це є наслідком, по-перше, втрати людиною моральних орієнтирів, а по-друге, сама система, середовище, в якому людина перебуває, сприяє цьому: про зло, жорстокість, насильство пишуть на шпальтах наших газет, говорять по радіо, показують по телебаченню. XXI століття ООН проголосила «Століттям Людини».
Поступ українського народу в суверенній демократичній Україні залежить від нової генерації людей, назва якій — національна еліта, тобто людей, у яких духовність стане філософією їхнього життя.
Під духовністю розуміємо внутрішній світ людини, її свідомість. Адже яким буде внутрішній світ дитини, такий слід вона залишить на землі. Через духовність кожен виробляє свою життєву позицію, формує світогляд, ставлення до себе, до навколишнього середовища, через духовність проявляються дії, вчинки, помисли особистості.
На класного керівника покладається висока місія: дійти до серця кожної дитини, створити умови, щоб паростки людяності і добра, гуманізму і правди обов'язково в ньому проросли.
В основу програми «Формуємо підвалини духовності» (далі — Програма) покладено
•Конституція України
• Закон України «Про освіту»;
• Закон України «Про загальну середню освіту»;
• Конвенція про права дитини;
• Державна національна програма «Освіта (Україна XXI століття)»;
• Національна програма «Діти України»;
• Указ Президента України «Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності у суспільстві та утвердження здорового способу життя»;
• Концепція національного виховання дітей та молоді у національній системі освіти;
• Концепція виховної роботи ліцею «В оновлене суспільство з новою людиною»;
• Концепція демократизації українського виховання.
Програма грунтується на наукових засадах особистісно зорієнтованої технології виховання.
Мета Програми: формування національної свідомості, морально-етичних якостей особистості, яка в своїй життєдіяльності керується загальнолюдськими й культурно-національними цінностями; утвердження принципів загальнолюдської моралі; розвиток творчих здібностей, талантів учнів; створення умов для самореалізації особистості; забезпечення високої художньо-естетичної освіченості; оволодіння державною мовою як носієм духовної культури; вироблення активної життєвої позиції; пошук оригінальних методик, технологій духовного розвитку особистості через визначення індивідуальних здібностей дитини.
Основними завданнями Програми є:
1. Вивчення учнями теоретичних основ духовності, формування у них таких понять, як "духовність", "Духовна культура", "духовний світ», «духовна «творчість», «гармонійна впорядкованість» тощо.
2. Сприяння набуття дітьми соціального досвіду, успадкування ними духовних надбань українського народу.
3. Вивчення власних потреб
4. Пошук сенсу життя, гармонії в собі і суспільстві.
5. Формування власної світоглядної позиції.
6. Випробування себе в різних групах діяльності.
7. Пізнання прекрасного, розуміння мистецтва.
8. Проведення виховних справ, спрямованих на активізацію моральної позиції дітей.
Очікувані результати реалізації Програми:
• підвищення рівня вихованості, рейтингу учня;
• забезпечення духовного та інтелектуального розвитку
• повага та оволодіння державною українською мовою як духовним кодом нації;
• реалізація творчих здібностей вихованців;
• досягнення успіху у справі.
Принципи виховання:
• гуманізації (зосередження уваги на дитині, як вищій цінності);
• особистісної орієнтації (спрямування зусилля на розвиток світогляду, культури учнів);
• культуровідповідності ( творчий підхід до розв'язання проблем).

Методи виховання:
1. Проектування та перспективних дій.
2. Словесної творчості.
3. Пізнання через побачене
4. Виховання прикладом і на прикладах
5. Театральної педагогіки.
6. Ораторського мистецтва.

Форми роботи:
• клубна робота;
• екскурсії;
• родинні свята;
• театральна творчість;
• відвідування театрів;
• зустрічі з видатними людьми;
• випуск газет;
• творчі конкурси;
• інтелектуальні ігри;
• години класного керівника тощо.
Понятійний апарат Програми:
Віра — впевненість у чомусь, надія на щось.
Діяльність — найважливіша одиниця аналізу зовнішніх проявів активності, цілісний мотивований акт поведінки.
Духовність — людська якість, що характеризує поведінку особистості, пронизує усі форми людської свідомості -
моральну, політичну, релігійну, естетичну, художню, проте найістотнішою є в сфері моральних стосунків.
Духовний світ — це своєрідний внутрішній всесвіт: почуття, емоції, прагнення, настрої, знання та переконання, ідеали, оцінки та уявлення про цінності.
Здібності — індивідуально-психологічні особливості, які є суб'єктивними умовами успішного здійснення певного виду діяльності.
Інтерес — емоційний вияв пізнавальних потреб особистості.
Істина — моральний ідеал, справедливість.
Естетичні почуття — почуття краси, які породжуються явищами природи, результатами праці людей, мистецькою і творчою діяльністю.
Краса — властивість, якість прекрасного.
Любов — почуття, глибока повага, шанобливе ставлення, при¬хильність.
Милосердя — жаліслива і діяльна любов, що виражається в готовності допомагати кожному нужденному і поширюється на все живе.
Морально-духовний розвиток — процес оволодіння особистості гуманістичними моральними цінностями, які становлять стрижень духовної культури.
Надія — впевненість у можливості здійснення чогось бажаного, потрібного, сподіваного.
Національна свідомість — усвідомлення людиною своєї приналежності до певної нації.
Обдарованість — дар, що людина одержує від природи, спадково зумовлений.
Розвиток особистості — послідовні кількісні зміни свідомості та поведінки особистості від народження і до кінця життя, становлення людини як суб'єкта культури і життєтворчості.
Самореалізація — прагнення людини до повнішого вияву та розвитку своїх особистісних можливостей.
Сенс життя — передає найбільш узагальнену життєву мету, головний принцип життя, спосіб самореалізації особистості.
Талант — високий рівень розвитку здібностей, що мають змогу одержати продукт діяльності.
Творчість — здатність особистості діяти не за шаблоном, а використовуючи оригінальні ідеї, нестандартні шляхи через розв'язання певних ситуацій.
ЗМІСТ ПРОГРАМИ
Виховні справи
№ з/п Назва виховних справ Термін проведення Хто відповідає
1 Години класного керівника на теми духовності Щомісяця Класний керівник
2 Бесіди, години спілкування з учнями на морально-етичні теми Щомісяця Класний керівник
3 Зустрічі з видатними творчими особистостями: письменниками, артистами, спортсменами, священиками
Протягом року Класний керівник, президент клубу «Паростки»
4 Проведення екскурсій мальовничими куточками рідного краю, відвідування театру Протягом року Класний керівник
5 Виступи учнів за власними сценаріями Протягом року Класний керівник, культсектор, дизайнери
6 Випуск газети «Філолог» і публікація заміток у міській та ліцейній газеті До календарних свят та як відгуки про побачене Юнкорівський пост
7 Участь учнів у інтелектуальних іграх, брейн-рингах Протягом року Організатор, класний керівник, психолог
8 Проведення родинного свята Щороку Класний керівник, культсектор
9 Проведення Дня батьківського самоврядування (бесіди, анкетування, консультації, збори для батьків) Щомісяця Класний керівник, психолог
10 Анкетування учнів «Духовність очима дітей» Вересень Класний керівник

Орієнтовна тематика класних годин
•"Життя- найвища цінність"
• Світ моїх захоплень
• «Твоє чесне ім'я — найбільша нагорода
• "У чому щастя людини"
• «Схиляю голову свою перед вами - герої Крут"
• "Трагічні сторінки історії"
• "Твори добро, бо ти - Людина"
• «Словесність людини — центр її духовності».
Бесіди:
• «Будьмо милосердними».
• «Дружба — найбільша цінність».
• «Будь толерантним!».
• «Вчимося жити в колективі».
• «Шануй батька і неньку своїх».
Робота з батьками (бесіди, диспути, консультації, семінари):
• «Дитина — найцінніший дар».
• «Мова дорослих — мова для наслідування?»
• «Моя сім'я, моя родина в житті і долі України».
• «Відомі українські родини».
• «Авторитет для підлітків у житті». ;
• «Міцна сім'я — міцна держава».
Тематика сценаріїв, літературно-музичних композицій:
• «Гідний нащадок з роду Чубинських».
• «Жінка нескореної долі».
• «В океані рідного народу відкривай духовні острови» (В. Симоненко)».
• «Душа на сповіді».
• «Ярий крик і біль тужавий».
• «Лікуймо наші зболені серця, лікуймо наші зачерствілі душі».
• «Від духовності жінки — до духовності нації».

ЛІТЕРАТУРА
1. Анисимов С. Ф. Духовные ценности: производство и потребление. — М., 1988.
2. Бачинин В. А. Духовная культура личности. — М., 1986.
3. Бех I. Д. Особистісно-орієнтоване виховання: шляхи реалізації // Рідна школа. —2000.—№ 1.
4. Ващенко Г. Виховний ідеал. Записники виховника. — Брюссель — Торонто — Нью-Йорк, 1971.
5. Вишневський О. Сучасне українське виховання. — Львів: Наука, 1996.
6. Дем'янюк Т. Д. Духовна культура в системі шкільної освіти // Цін¬ності християнської культури як фак¬тор морально-етичного формування особистості. 36. наук. ст. / 3а заг ред. B. М. Оржеховської. — К., C. 90.

Шкільний світ,- 2008, жовтень, -№37(453)

Категорія: Методичні матеріали | Додав: genamir (02.05.2011)
Переглядів: 3326 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Мірошник Інна Олексіївна © 2024