Четвер, 13.06.2024, 09:36

Кабінет літературного краєзнавства

Сайт Мірошник Інни Олексіївни

Головна
|RSS
Категорії розділу
Години спілкування [24]
Бесіди [38]
Методичні матеріали [17]
Користувач
Гість Повідомлення:
Аватар
Група:
Гості
Час:09:36


Останні надходження
[23.11.2018]
Галина Литовченко «Через всесвіт путівцями» (0)
[23.11.2018]
Галина Литовченко "Дитячі розваги" (0)
[06.11.2018]
Галина Литовченко "Зібрані розсипи" (0)
[06.08.2018]
Оппоков Євген Володимирович. До 75-х роковин від дня страти (0)
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 1433
Рекомендуємо
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Реклама
Головна » Статті » Класним керівникам » Методичні матеріали

Від «я» до «Я»
          ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
  Національна програма виховання дітей та учнівської молоді в Україні є найважливішим складником розвитку суспільства та держави, визначає морально-духовне становлення дітей та учнівської молоді, їх підготовку до активної, творчої соціально значущої, сповненої особистісного смислу життєдіяльності. Сучасна школа, що перебуває в умовах загрозливої моральної деградації суспільства, потребує оновлених підходів до реалізації мети і завдань виховання.
     Виходячи з того, що дитина є суб'єктом виховного процесу, слід докорінно змінити його технологію, використовувати такі педагогічні технології, які ставлять за мету не нав'язування правил і норм, а створення умов для осмислення суті моральних стереотипів,  їх доцільності, добровільного їх сприйняття, набуття досвіду морально-етичного ставлення до себе, до навколишнього світу та людей. Це потребує розвитку таких механізмів морального становлення особистості, як ідентифікація, децентрація, позитивний образ «Я», емпатія, совість, рефлексивно-вольові механізми.
   Отже, сфера морально-етичного становлення особистості сьогодні вимагає підвищеної уваги і докорінно нового підходу. Якщо не хочемо втратити чи скалічити ще одне покоління молоді, спробуймо по-іншому працювати з ним, ліпити його моральне обличчя, впливати на формування ціннісних ставлень, пріоритетів, моральних ідеалів, збагачувати моральний досвід учнів, розвивати потребу в морально-духовному самовдосконаленні.
   Недосконалість старої системи освіти, врахування потреб сьогодення до особистості будівничого майбутнього нашої держави, відсутність ціннісних орієнтирів сьогоднішньої молоді, вимоги нової Національної програми виховання дітей та учнівської молоді стало причиною створення нової виховної технології, яка створює умови для запобігання негативним явищам у молодіжному середовищі  шляхом надання повноважень неповнолітнім, формування відповідальної поведінки та системи цінностей.
   Метою програми виховної  роботи з учнями 5—9-х класів «Від «я» до «Я» (далі — Програма) є формування у вихованців системи цінностей, ідеалів і пріоритетів, що сприяють закріпленню позитивних установок, обранню стилю поведінки, напряму діяльності та соціальних репрезентацій, сприяння становленню особистості як творця і проектувальника власного життя, гармонізації та гуманізації відносин між нею та довкіллям. 

    Перед, учнівсько-педагогічним колективом поставлено завдання: 
• глобального рівня: засвоєння абсолютних, вічних цінностей суспільства, виховання поваги до інших народів і культур;
• загальнодержавного рівня: виховання громадянина, формування рис національної самосвідомості, засвоєння культури українського народу;
• шкільного рівня: формування наукового світогляду та внутрішньої потреби у самонавчанні; формування вміння взаємоіснувати із членами різновікового колективу, проявляючи ініціативу у спілкуванні;
• родинного рівня: засвоєння позитивних цінностей сучасної сім'ї, реалізація замовлень батьків щодо морально-естетичного розвитку їхніх дітей;
• особистісного рівня: реалізація індивідуальних прагнень вихованців, морально-етичне становлення особистості.

    Процес поетапної реалізації Програми забезпечує морально-етичне становлення у таких іпостасях (відповідно до кроків реалізації):
• Я — особистість (наявність індивідуальних приорітетів);
• Я — член родини (зміцнення позицій сімейних цінностей);
• Я — учень школи (формування пізнавальних цінностей);
• Я — громадянин України (становлення громадянської позиції та національної самосвідомості);
• Я — мешканець планети (процес формування загальнолюдських та духовних цінностей).
    Цей процес не є відокремленим для певного класу чи лише школи. Діти різних вікових категорій співпрацюють, усвідомлюють себе членами єдиної спільноти — школи. Виховний процес виноситься зі стін навчального закладу в реальне середовище.
   
    Виховний вплив здійснюється не одномоментно, а поетапно. Програмою передбачено такі кроки реалізації завдань:

• Діагностика й аналіз.
 На цьому етапі здійснюється діагностування наявного стану. Інформація допоможе вчителю правильно скоригувати зміст освіти в напрямі, сприятливому для розвитку позитивних цінностей дитини. Для діагностування можна використовувати прості методики: ЦОЛ, «Ціннісні орієнтації» М. Рокича, «Здійснення бажань". Загальне уявлення про пріорітетні цінності дитини дадуть найпростіші бесіди чи опитування. 
• Поетапне формування ціннісних орієнтацій.
 Використовуючи результати діагностики та опираючись на вже досягнутий рівень, вихователі організовують такі педагогічні умови, що допоможуть учневі наблизитися до наступного рівня. Починається робота із формулювання найближчої життєвої мети (вправи: «Моя мета», «Визнач позицію», «Найважливіше», «Асоціативний ряд «Мета життя»).     Формулювання мети супроводжується аналізом актуальних інтересів і їх зіставлення з нею. Ідеальною ситуацією було б об'єднати роботу і досягти конвенціального рівня морального розвитку молодої людини, внаслідок чого відбувається закріплення орієнтації на слухняність, уникнення покарань, готовності дотримуватися традиційних моральних стереотипів. Слід враховувати ієрархію ціннісної системи учнів, ступінь їх важливості: я-цінності — цінності моєї сім'ї — шкільні пріоритети — цінності держави — загальнолюдські цінності.
• Об'єднання зусиль над формуванням морального обличчя та цінностей конкретного учня. 
  На цьому етапі складаються програми роботи з окремим учнем, класним колективом та різновіковою групою, визначаються чіткі стратегії в роботі, розробляється система прийомів, соціального підкріплення.
• Родинно-шкільне згуртування. 
   В цей час вивчаються морально-етичні традиції сім'ї, звертається увага на родинні цінності. Залежно від типу сучасної сім'ї (егоїстичні, атрибутивно-споживацькі, замкнуті, експериментальні, домінантні, гармонійні (класифікація К. Журби)) визначаються питання, над якими треба працювати з учнем та групою. Для цього етапу пропонується проведення шкільних свят за участю членів родини, уроків, де б старші покоління ділилися спогадами, традиціями, а молодші — знайомили зі своїми інтересами; сімейних тренінгових занять, духовних бесід, спільних екскурсій, колективних справ та операцій за участю членів сім'ї.
• Поєднання морально-етичних принципів із реальним життям учнів. 
   Система морально-етичних цінностей, що формується в учня, не може залишатися лише теоретичним надбанням особистості, вона реалізується у когнітивній діяльності, соціальних стосунках. Тільки працюючи з особистістю як із цілісним утворенням, можна сподіватися на позитивні зрушення.
• Вправляння у морально-етичних вчинках. 
  Система ціннісних особистісних утворень закладається саме в ранній юності, саме вони мають значення для оволодіння соціальною роллю дорослого. Якщо потребу цієї ролі не задовольняє школа, сім'я, то діти прагнуть на вулицю, де вони вважаються дорослими. Слід давати учням більше можливостей «вправлятися» в моральних вчинках. Опираючись на досвід, діти формулюватимуть певні моральні судження, що закріплюватимуть певні цінності, які задовольнятимуть базові потреби в самоповазі й любові. Кожна особистість повинна вважати себе безцінною.
• Визначення авторитетів. 
  Індивідуальний авторитет відіграє значну роль у процесі формування цінностей, з огляду на такий орієнтир людина починає ставити до себе вимоги. Визначивши ідеали дитини, можна здійснювати педагогічні впливи на процес формування еталонів. У цей час найважливішими засобами дослідження є класний колектив, різновіковий шкільний колектив, різні неформальні групи, в яких перебуває учень, де найчастіше і виявляються подібні ідеали людей.
• Формування позитивної «Я-концепції». «Я-концепція» — стрижень особистості людини, регулятор її поведінки і діяльності: система уявлень індивіда про себе, на підставі якої він будує стосунки з людьми. Процес формування духовного «Я» дитини містить такі дієві компоненти:
— усвідомлення дитиною своєї дії, мети своєї поведінки;
— визначення дитиною найкращих своїх рис;
— визначення вихователем чинників, що впливають на «Я» дитини (академічні успіхи, неуспіхи, соціокультура, до якої належить учень, його висока соціальна активність, прагнення до успіху, самостійності, вибірковість прагнень, інтелект, порівняння себе з іншими і результати самоаналізу, соціальний статус родини, зовнішність дитини, досвід соціальної поведінки, ставлення до дитини, особливо батьківське);
— формування в учнів почуття самоповаги;
— досягнення оптимального рівня розвитку самокритичності суб'єкта;
— виявлення ціннісних орієнтирів колективу, до якого належить дитина, та вплив на їх формування.
• Врахування вимог суспільства до особистості. Серед цих вимог можна визначити такі:
— розвинені навички самообслуговування (розв'язувати проблеми з освітою, працевлаштуванням, матеріальним забезпеченням);
— вміння орієнтуватись у політичній, економічній, соціальній ситуаціях у державі;
— вміння жити в умовах демократії, тобто приймаючи думки інших як належне;
— повага до особистості;
— діловитість, підприємливість, заощадливість;
— уміння переконувати, доводити слушність власної думки;
— сформовані моральні засади особистості.
• Моніторинг та корекція є необхідними на кожному етапі і здійснюються постійно.
Для реалізації завдань Програми педагог може користуватися цілим арсеналом різноманітних методів, їх вибір залежить від вікової категорії та поставленого завдання. Змінюючи виховну систему, ставлячи за мету не нав'язування правил і норм та примусове їх виконання, а створення умов для осмислення суті моральних правил і норм, їх доцільності, добровільного їх сприйняття, творчого застосування, набуття досвіду морально-ціннісного ставлення  до навколишнього світу, до людей, до самого себе, варто застосовувати такі методи роботи: 
• створення проблемних ситуацій та їх аналіз;
• етичне оцінювання та співвідношення з іншими еталонами гуманної поведінки;
• морально-етичні вправи;
• етичні тренінги;
• комунікативні ігри;
• духовні бесіди;
• «проективні» методики;
• театр-експромт;
• презентації;
• операції;
• метод виявлення самооцінки з елементами бесіди, гри;
• метод привчання;
• колективні творчі справи;
• метод соціально-моральних вправ:
— умовні;
— реальні;
— перспективні;
— оцінно-наслідкові.
   Крім того, застосовуються також традиційні методи: спостереження, опитування, анкетування, бесіди, диспути, години спілкування, різні форми роботи із книжкою, ілюстраціями, періодичною пресою, усні журнали, екскурсії, ранки, свята, вікторини, конкурси, змагання. Слід відійти від так званих виховних годин, адже виховання — постійний, безперервний процес, а не 40-хвилинний вплив на дитину раз на тиждень.
  Для кожної вікової категорії прийнятним є використання індивідуальних (консультації), групових (тренінги, дискусії, дебати, ділові і рольові ігри) та колективних (проекти) форм роботи. Вибір форм залежить від особливостей перебігу виховного процесу (необхідність колективної і групової роботи; залежність від етапу формування морально-етичних цінностей та від конкретної ситуації).

Напрями реалізації Програми: 
• у процесі викладання навчальних предметів;
• у процесі позакласної, позашкільної діяльності, у роботі з  батьками;
• шляхом спільної роботи з бібліотеками, закладами позашкільної освіти;
• діяльність органів учнівського самоврядування;
• співробітництво усіх шкільних «поколінь»;
• співпраця із працівниками галузі охорони здоров'я, соціальної діяльності.

   Планування роботи за Програмою здійснюється залежно від поставленого завдання, проблеми,  конкретної ситуації, результатів моніторингу, рівня сформованості певних морально-етичних цінностей, понять, ідеалів та вікових особливостей дітей. Робота планується:
• на рік,
• на тиждень,
• на місяць,
• для конкретної справі 
   У план постійно вносяться  зміни та корективи, його необхідно складати й корегувати разом з учнями.
    У ЗОШ І-ІІІ ст.№ 11 є постійно діюча творча група педагогів, батьків та учнів, яка сприяє реалізації Програми. Творчу групу очолює заступник директора з  виховної роботи, до її складу входять учителі-тренери, учні-волонтери, активні представники батьківської громади.
   Прогнозованими наслідками програми є духовно-моральне зростання кожного учня, що займає активну життєву позицію, здатен до самопізнання, самовизначення, самовдосконалення, самоствердження, самореалізації проектування та творення власного життя. 

                              Зміст програми
   1. Я - особистість
  Критерії. Сформованість духовно-моральної культури, норм культури спілкування, цінностей особистісного життя.
Виховні досягнення 
Знання та розуміння власних сильних і слабких сторін. Вміння прощати і просити пробачення.
Розрізняти і тлумачити відмінність між потребами і бажаннями. Вміння цінувати себе як унікальну і неповторну особистість.
Вміння визначати свій соціальний статус у соціумі.
Становлення людини як особистості. Вміння самовдоскональюватися, самостверджуватися, самореалізуватися.
 

5 клас
Тренінги: «Хто я», «Давайте познайомимось», «Я — ми — світ», «Ми і наші звички», «Моє краще я».
Години спілкування: «Хочу, щоб до мене ставилися так, як я до вас», «Промені духовності», «Життя людини — найвища цінність», «Мої плюси і мінуси», «З чого починається дружба», «Моральні норми українського народу», «Моє і спільне».
Бесіди з тренінговими вправами: «Повага до людей», «Як звучить голос моєї совісті», «Мої звички», «Що таке характер».
Ігри-заняття: «Ти і ви», «Регата ввічливості», «Моє ім'я», «Друг — це означає другий я», «Подорож до країни ввічливості і доброти».
Уроки милосердя: «Ми у відповіді за тих, кого ми приручили», «Люди із планети Старість», «Щоб вогник в серці не згасав», «Діти — дітям».
Конкурси: «Я — це я», «Субмарина», «Вернісаж особистостей».
Інтелектуальна гра «Кому ж це знати як не вам».
Конкурс малюнків: «Мій вернісаж», «Мій світ».

6 клас
Тренінги: «Що таке характер», «Для чого ми живемо», «Продуктивне спілкування», «Взаємодія», «Різні сторони спілкування».
Години спілкування: «Навички і звички у житті людини», «Твій зовнішній вигляд», «Що подарувати друзям», «Толерантність врятує світ».
Рольові ігри: «До мене прийшли гості», «Розмова по телефону», «Треба — хочу — не можу».
Колективне ігрове спілкування: «Чарівний стілець», «Театр-експромт».
Урок-екскурсія «Етикет. З минулого до сучасного».
Ігрові програми: «Нумо, дівчата», «Джентльмени, вперед».
Духовні бесіди: «Духовне невігластво людини», «Що таке справжня сміливість», «Правила співжиття в людському сушільстві», «Як мораль впливає на наші вчинки та поведінку», «Що означає дотримуватися норм етикету в повсякденному житті».
Конкурс творів: «На кого хочу бути схожим», «Мій кумир», «Мета мого життя».

7 клас
Тренінги: «У світі емоцій», «Вчимося говорити «Ні», «Я — особистість», «Лідер у тобі».
Години спілкування: «Наша культура — рушій прогресу», «Кра¬сиве у житті», «З вірою в себе», «Краса справжня і штучна», «Уміння бути самим собою».
Колаж «Я».
Усні журнали: «Про мовний етикет», «Людина й обставини».
Духовні бесіди: «Людське життя як найвища цінність», «Чи важко бути людиною».
Прес-июу «Сходинки до успіху».
Конкурси малюнків: «Мій характер у малюнках», «Що таке гарно, що таке погано».
Диспути: «Навіщо я прожив день, якщо не пізнав нічого нового», «Чи модно бути вихованим».
Свято легенд «Про добро, чуйність і справедливість».
Турнір ввічливих.
Твори-мініатюри: «Мій найкращий друг», «Я люблю...».
Бесіда «Я і мій час».

8 клас
Тренінги: «Людина поруч», «Що таке справжня дружба», «Зроби правильний вибір», «Шлях до себе», «Толерантність у собі й до себе», «Різні сторони мого «я».
Години спілкування: «Заговори, щоб я тебе впізнав», «На порядку денному—твій характер», «Людина завжди повинна йти вперед», «Крок до успіху».
Диспути: «Що значить цікава людина?», «Як подолати нєвдачу?»
Рольові ігри: «Сам собі вихователь», «Що робити в ситуації...» Складання еталону поведінки. «П'ять хвилин з мистецтвом. Турнір знавців хороших манер. Захист самохарактеристик. Бесіда «Усвідомлення себе в часі».

9 клас
Тренінги: «Як стати лідером", «Молодіжне лідерство», «Азбука виживання», «Свобода і відповідальність», «Хочу бути щасливим", «Формування характеру», «Як розпорядитися життям».
Години спілкування: «Країна ідеальних відносин», «Головне не захищати свою думку, а мати її», «Пізнай себе і ти пізнаєш світ».
Круглий стіл: «Школа духовні культури — вибір шляху», «Мораліні зобов'язання людини».
Колажі: «Мої цінності», «Мої ідеали», «Моя мрія».
Бесіда «Усвідомлення часу в собі».
Ток-шоу «Мистецтво володіти собою».
Презентації: «Моє майбутнє",  «Карта мого життя».
Психологічний практикум «Толерантність. Позитивне значення толерантності у формуванні цілісної особистості молодої людини».
Диспут «Досліджуючи проблему».
Акваріум «Конфлікт у класі».
Відкрита трибуна «Духовність».

  2. Я — член родини
Критерії 
Сформованість моральних цінностей, етичних норм, взаємин між близькими людьми і в суспільстві, культури поведінки, правдивості, справедливості, гідності, честі, людяності, здатності виявляти турботу про молодших, милосердя до слабких 

Виховні досягнення 
Усвідомлення ідеалів сім'ї, родини. Засвоєння позитивних цінностей сучасної сім'ї. Знання та розуміння родинних цінностей. Визначення засад формування родини. Розуміння суті родинних стосунків. Знання основної функції сім'ї Забезпечення духовної єдності поколінь, збереження родинних традицій. 

5 клас
Тренінги: «Сімейні цінності», «Я в цілім світі не один», «Безпека свого дому».
Години спілкування: «Я і мій рід», «Традиції українського народу», «Доля моєї родини в історії України», «Культура поведінки у сім'ї».
Родинні свята: «Тато, мама, я — дружна сім'я», «Мати, Батьківщина, рід, родина», «Дитинство, бабусині казки», «Професії наших батьків».
Духовні бесіди: «Мої обов'язки в сім'ї», «Рід, родина, народ», «Шануй матір і батька твоїх — тобі добре буде, і ти довго житимеш».
Сімейні ігри: «Наша родина», «Музика в моєму домі».
6 клас
Тренінги: «Дитина під парасолькою прав», «Діти і батьки. Етика взаємовідносин».
Години спілкування: «Трудова біографія моєї родини», «Якщо зміцніє хоч одна родина, міцніша стане наша Україна».
Спортивне свято «Наша спортивна родина».
Родинні свята: «Вечір гумору», «Суворості ніжне тепло», «Мамині рушники — лебеді білокрилі».
Виставки художніх творів: «Мої батьки», «Я і мама — господині», «Журнал родинних страв».
Рольова гра «У нас сьогодні будуть гості».
Конкурсні програми: «Ми у мам помічники», «Юні гувернантки».
7 клас
Тренінги: «Ми і наші батьки. Причини непорозумінь», «Наша взаємна відповідальність», «Моральні стосунки між хлопчиками і дівчатками».
Години спілкування: «Роде наш красний, роде наш прекрасний», «Сім'я як підсистема суспільства», «Я вдома і поруч мої друзі», «Родина — від батька до сина».
Родинні свята: «Родинне деревце», «Все починається з родини», «Берегиня нашого дому».
Трудові сюрпризи: «Поспішаймо до бабусиного дому», «Даруймо радість рідним».
Конкурси: «Таланти моєї родини», «Моє родинне дерево».
КТС: «Дідусеві нагороди», «Чудеса з бабусиної скрині».
Рольова гра «Не робіть моїх помилок».
8 клас
Тренінги: «Зустріч двох світів», «Народження істини, а не загострення стосунків», «Авторитет батьків», «Близькі стосунки», «Справжня любов».
Години спілкування: «Що означає бути сином (дочкою)», «Моя сім'я — особлива», «Родина як школа спілкування», «На шляху до правильного рішення».   КТС: «Чарівний стілець», кажи мені про мене», «Чому людині буває самотньо», «Конверт життєвих ситуацій». 

Родинні свята: «Від усмішки стане всім світліше», «Один за всіх і всі за одного», «День батьків», «День закоханих».
Диспути: «Батьки і діти: взаємовідносини», «Моя родина -  це...», «Спокуси», «Конфлікт між батьками і дітьми».
Ігрові програми: «Творимо разом, діємо разом», «Магазин цінностей" 
Презентації: «Фото домашнього дня», «Скульптура моєї родини», «Правила примирення" 
9 клас
Тренінги: «На порозі дорослого життя», «Діалоги про любов", «Перші кроки».
Години спілкування: "Нове покоління вибирає», «Між нами,  дівчатами», «Любов — найбільша цінність», «Дитинство людського кохання. Де воно?», «Перші кроки до сімейного щастя».
Родинні свята: «В майбутнє крокуємо разом», «Я — хлопчик, я — дівчинка».
Ігрові програми: «Він і вона", «Симпатія з 1001 погляду»,« Ми - різні, ми — рівні».
Презентації: «Моя родина - найкраща», «Особливості сучасної сім'ї».
Діяльність клубу «Школа майбутнього тандему».

3. Я — учень школи 

Критерії 
Сформованість наукового світогляду, уміння вчитися, усвідомлення себе як члена первинного соціального середовища, сформованість лідерських якостей.

 Виховні досягнення. Засвоєння своїх прав та обов'язків, осмислення власної ролі у життєдіяльне класу, школи. Вміння самостійно планувати, організовувати і виконувати роботу. Формування управлінських умінь. Вміння аналізувати, прогнозувати, регулювати свою діяльність, об'єктивно оцінювати 

5 клас
Тренінги: «Дружній колектив — який він», «Основи волонтерського менеджменту», «Я у ситуації взаємодії», «Спілкуємося та діємо», «Нам добре разом», «Що таке п'ятий клас».
Години спілкування: «Я в житті моєї школи», «Шлях до успіху», «Права і обов'язки учнів", "Що таке впевненість у собі?", "Як сподобатися людям"

Рольові ігри. "Я в колективі", " Я вступаю на навчання до...", «Правила шкільного життя».
Конкурси: «Шкільні справи», «Будівництво мрії».
Ярмарка учнівських ідей.
Створення візитної картки класу.
Створення морального кодексу класу.
Години спілкування: "Творча співдружність», «Колектив живе тим, чим живе народ",  «Шкільна форма. Зовнішній вигляд школяра».
Презентація «Сленг школяра».
Духовні бесіди: «Стилі спілкування. Авторитет», «Способи   самонавчання».
Диспути: "Самодіяльність, творчість, ініціатива", "Потреби і бажання", "Дисципліна і відповідальність"
Відкрита трибуна «Обов'язки малих українців».
КТС: «Виготовлення подарунків-сюрпризів», «Новий рік без самотності», «До великоднього кошика».
7 клас
Тренінги: «Я і світ», «Молодь. Віра. Мораль», «Права дитини на папері та в житті», «Я в ситуації взаємодії».
Години спілкування: «Школа сяє дитячими усмішками», «Що таке впевненість у собі», «Як сподобатися людям», «У світі емоцій».
Диспути: «Як вирішити конфлікт у класі», «Інтереси колективу та особистості».
Єралаш «Один день із життя класу».
Виставки творчих робіт: «Мій справжній друг», «Краще добрим бути». Проекти: «Взаємодія поколінь», «Майстерня добрих справ». Створення книги дружби. Презентація «Ми всі талановиті». 

8 клас
Тренінги: «Проблема міжособистісного спілкування», «Моя майбутня професія», «Дисципліна. Необхідність і примус».
Години спілкування: «Чому я такий», «Про мене, про тебе, про нього», «Школа життя», «Нас вибирають, ми вибираємо», «Пошуки свого «я» або шлях до себе», «Праці ми шану співаємо».
Гра-естафета «Школа, місто, сім'я».
Презентація «Творчий портрет класу».
Відкрита трибуна «Я — лідер». 
Тиждень хороших манер. 
9 клас 
Тренінги: «Світ моїх захоплень» «Право бути тим, ким ми є». 
Година спілкування: «Дружні люди візьмуться — гори здадуться», «Як продовжити освіту і здобути фах», «Хочу, можу, буду> «Молодіжна п'ятниця». 
Творчі проекти: «Під шкільним вітрилами», «Школа майбутнього». 
Вироблення планів саморозвитку. 
Колажі: «Портрет мого класу», «Я і мої старші товариші». 
Презентації: «Молодь обирає», «Я — господар школи». 
Рольова гра «Якби я був директором». 

4. Я — громадянин України 

Критерії 
Сформованість відповідальності, спрямованості робити позитивний вклад у життя суспільства, вмінь і навичок інформаційного пошуку і спілкування, вмінь і навичок активної участі і відповідальної дії, соціальної моральної відповідальності 

Виховні досягнення.  Усвідомлення прав, обов'язків і свобод людини, передбачених законодавством. Знання та володіння українською мовою. Прагнення до збереження та примноження духовного і матеріального багатства свого народу.  Шанобливе ставлення до державної символіки

5 клас 
Тренінги: «Права дитини в малюнках», «Порушення прав казкових героїв». 
Години спілкування: «Мир вашому дому», «Усім серцем любіть Україну», «Україна—європейська держава», «Нам будувати майбутній світ. Яким ми його бачимо», «Я — громадянин своєї держави», «Немає прав без обов'язків». 
Свято «Ми діти твої, Україно». 
Виставки: «Права дитини в малюнках», «Моя Батьківщина», «Люби і знай свій рідний край», «Країна очима дітей». 
Екскурсії до музеїв. 
Урок-свято «Фестиваль дружби». 
Робота волонтерських загонів. 
6 клас 

Тренінг «Я і моя тінь». 
Години спілкування: "Символи України", "Річки мого краю", "Хліб у нашому домі", "Цікаві люди мого міста», «Вивчаємо Конституцію».
Презентація «Люблю тебе, мій рідний краю».
Конкурси: «Найкраще місце на землі», «Що я знаю про Україну».
Посвята в козачата.
Інтелектуальна гра «Знавці рідної мови».
Диспути: «Твої обов'язки перед суспільством», «Правда та віра», «Людина та справи».
Екскурсії історичними місцями України.
7 клас
Тренінги: «Право і мораль. Моральні норми поведінки», «Від¬повідальність неповнолітніх».
Години спілкування: «Скорботний 33-й», «Історія української символіки», «Не згасне пам'яті свіча», «Ми всі рівні, хоча і різні».
Уроки-пам'яті: «Ті дні у пам'яті народній», «Летять журавлі".Диспут "Вчимося обирати демократичні принципи і цінності" 
 Театралізоване дійство «Сторінками історії».
Бесіда «Людина та її справи» Конкурси: «Юні декламатори", «Українська пісня», «Козацькі забави».
8 клас
Тренінги: «Знай та використовуй свої права», «Вивчаємо Конвенцію ООН про права дитини", «Правосвідомість».
Години спілкування: «Українці за кордоном. Діаспора», «Любіть Україну», «Як довго ця війна тривала», «Найкраще свято весни».
Родинне свято «Клас. Родина. Україна».
Гра «Табула раса».
Диспути: «Моя життєва та громадянська позиція», «Громада та мешканці країни».
Зустрічі: «Митці мого краю", «Поети мого краю».
Перегляд відеофільмів.
9 клас
Тренінги "Громадянин і патріот України сьогодні", "Наші долі і доля Вітчизни», «Нас багато — Батьківщина одна». 

Години спілкування: «Видатні вчені України», «Чорнобиль — горе і біль», «Від витоків етнографічного минулого до сучасної неповторності України», «Залиши після себе слід на землі».
Презентація «Людина — моє ім'я». 
КТС: «Державні та народні символи», «Мої духовні джерела». 
Звіт юних екскурсоводів «Вулиця в серці бере початок». 
Диспути: «Чи захищені права дитини у нашій державі», «Що мені подобається в українській державі». 

Ток-шоу: «Я так думаю", "Свобода  слова». Акції: «Діти—дітям», "Турбота», «Допоможи дитині», "Пагінці надії».  

5. Я — мешканець планети 

Критерії
Сформованість екологічної самосвідомості та культури, єдність духовного та екологічного начал. 
Виховні досягнення 
Знання проблем довкілля. 
Формування екологічної свідомості, бережного ставлення до навколишнь середовища. 
Залучення учнів до активної природоохоронної роботи. 
Формування екологічної свідомості, нові професійні знання і вміння, які сприяли виходу України з екологічної кризи. 
Формування навичок здорового способу життя. 
Знання особливостей духовного та матеріального начал людини_

5 клас
Тренінги: «Я — частинка природи», «Зменшуємо кількість побутових відходів», «Ключі від здоров'я».
Години спілкування: «Птахи — символи українського народу», «Квіти — історія народу», «Свято осені».
Виступ санітарного підрозділу «Гриби. Правила збирання».
Природоохоронні акції: «Птах року», «Збережи ялинку», «Кращий зелений клас».
Проекти: «Захист навколишнього середовища», «Тварини в історії моєї родини».
Бесіди: «Збираємося на природу», «Тримати хатніх тварин чи ні?»
Усний твір «Дбаємо про воду».
Екскурсія до парку «Олександрія».
6 клас
Тренінги: «Складові частини здоров'я», «Земля і люди».
Години спілкування: «Скривджена земля», «Найкраща музика — жива природа», «Ліки навколо нас», «Прояви турботу та обачливість», «Народні легенди про лікарські рослини».
Екологічні вікторини: «Уроки в природі», «Живі компаси».
Усний журнал «Чорнобильська трагедія».
Екскурсія до парку «Софіїв-ка».
Природоохоронна акція «Живемо на чистій вулиці". Виставка малюнків: "Моє місто", "Дива природи" 
7 клас
Тренінги: «Усе в світі починається з малого», «Біосфера і людина», «Цілісність природи й особистості», «Громадянська відповідальність за стан довкілля», «Шкідливі речовини і наше здоров'я».
Природоохоронна акція «Ялинка третього тисячоліття».
Години спілкування: «Червона книга України», «Майбутнє починається сьогодні», «Зв'язок народних звичаїв з біологічним годинником», «Бог зігрів собою землю і земля ця ожила».
Презентація «Ходить гарбуз по городу».
Фотоконкурс «І тут ми живемо».
Відкрита трибуна: «Шкідливі речовини вдома», «Тримати хатніх тварин чи ні».
8 клас
Тренінги: «Шляхи збереження природи», «Жива та нежива природа», «Усе треба починати із себе».
Години спілкування: «Наше май¬бутнє в наших руках», «Драма в Чорнобилі», «Ми—діти однієї матері — природи», «Таблиця Менделєєва на нашому городі», «Як контролювати своє життя», «Роль грибів і бактерій у житті людини», «Сонце—джерело світла та тепла на землі».
Конкурс «Земляни чи «інопланетяни»?»
Конкурс ікебан.
Презентації: «Екологічні проблеми Білоцерківщини», «Новели про квіти"
Екологічний вечір «Щоб мудрість не стала безумством". 
Відкрита трибуна: "Знищуємо побутові відходи», «Електромагнітне забруднення природи" 
Природоохоронна акці "Прибирання лісопосадки».
9 клас
Тренінги: «Сучасний світ - який він?», «Здорова планета - здорова людина», «Ми жертви чи причини?»
Години спілкування: "Здолаємо байдужість до екологічного лиха», «Світ цілющих трав», «Ліси — легені планети", «Здоров'я очима дітей», " Творимо здоров'я душі і тіла», "Вітамінна абетка».
Складання кросвордів "Земля  — наш дім».
Круглий стіл «Екологічні зв'язки в природі».
Природоохоронні акції "До чистих джерел», «Зелени паросток майбутнього».
Презентації: «Про майбутнє», «Гармонія зі св
Диспут «Ми і природа" 
Відкрита трибуна «Як я бачу цю проблему».

ЛІТЕРАТУРА
1. Бех І. Д. Категорія «ставлення" в контексті розвитку образу особистості // Педагогіка і психологія. - 1997. —№3.
2. Бех І. Д. Образ «Я» як мета формування і розвитку особистості // Педагогіка і психологія. — 1998.-1998.-№2

4. Бутківська Т. Цінності в контексті соціокультурності освіти // Педагогіка і психологія. — 1995. — № 8 (3).
5. Гладких В. X + У = наше майбутнє // Завуч. — 2007. — № 25 (319).
6. Годкевич Л. Загальні поняття про інтерактивні технології: Сучасні шкіль¬ні технології. Ч. 2 / Упоряд. І. Рожнятов-ська, В. Зоц. — К.:Ред. загальнопед. газ., 2004.—128 с.
7. Журба К. О. Виховання духо¬вності в сучасній родині // Педагогіка і психологія. — 1998. — № 4.
8. Закон України «Про освіту».
9. Закон України «Про вихован¬ня дітей та молоді»: Проект // Освіта України. — 2004.— № 72.
10. Кемпбелл Росе. Як по-справжньому любити свою дитину: Пер. з англ. — Черкаси: Смірна, 2005. —152 с.
11. Кемпбелл Росе. Як по-справжньому любити свого підлітка: Пер. з англ.— Черкаси: Смірна, 2005. — 152 с.
12. Майерс Д. Социальная психо¬логия. Мастера психологии. 7-е изда¬ние. — СПб: Питер, 2004.
13. Національна програма вихо¬вання дітей та учнівської молоді в Україні.— К., 2007.
14. Національна програма виховання учнів. 1—12 класи (проект). — К., 2007.
15. Нісімчук А. С, Падалка О. С, Шпак О. Г. Сучасні педагогічні тех¬нології: Навчальний посібник. — К Видавничий центр «Просвіта», 200' — 368 с.

Шкільний Світ .- 2008,  жовтень.- № 37 (453)

Категорія: Методичні матеріали | Додав: genamir (01.05.2011)
Переглядів: 10075 | Рейтинг: 1.0/1
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Мірошник Інна Олексіївна © 2024